เลขดับล่าง16/6/64 เลขดับสิบหน่วยล่าง เลขดับสิบล่าง รวมเ […]