เลขดับล่าง17/1/61 เลขดับสิบหน่วยล่าง เลขดับสิบล่าง เลขด […]